Η εποχή του κορωνοϊού

Πρόγραμμα ασφάλειας & υγιεινής στα νέα δεδομένα

Η εποχή κατά τη συνύπαρξη μας με τον κορωνοϊό αλλά και μετά, θα είναι μια νέα εποχή με πολλά νέα χαρακτηριστικά.

Μέτρα προστασίας της επιχείρησης

  • Καθαρισμός επιφανειών/Cleaning: Απομάκρυνση των ορατών οργανικών και ανόργανων υλικών από αντικείμενα και επιφάνειες. Επιτυγχάνεται με μηχανικά ή χειρονακτικά μέσα. Σκούπισμα με χρήση νερού και απορρυπαντικά ή ενζυματικά προϊόντα.

  • Απολύμανση επιφανειών/Disinfection: Διαδικασία που απομακρύνει πολλούς ή όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς, με εξαίρεση τους σπόρους από άψυχα αντικείμενα. Επιτυγχάνεται με τη χρήση χημικών υγρών και την εφαρμογή τους με συγκεκριμένες μεθόδους.

  • Ατομική υγιεινή
  • Αερισμός του χώρου
  • Διαχείριση πελατών

Κάθε επιχείρηση οφείλει ανά τομέα και υπηρεσία να προσαρμόσει τις ενέργειες της βάσει συγκεκριμένων κανόνων ασφαλείας. Οι κανόνες αυτοί είναι άλλοτε υποχρεωτικοί και άλλοτε αποτελούν σύσταση. Για τους ακόλουθους τομείς πρέπει να σχεδιαστεί ένα πλάνο ενεργειών που θα αναλύσουμε μαζί σας.

Μάθετε περισσότερα για τα μέτρα προστασίας εδώ.

Η εποχή του κορωνοϊού